Klimatyzatory LG

 

                   Urządzenia klimatyzacyjne LG dedykowane są dla rozwiązań indywidualnych jak i komercyjnych zapewniając wysoką wydajność energetyczną.Dzięki redukcji zużycia energii elektrycznej klimatyzatory LG ograniczają degradację środowiska naturalnego.

                 LG w swoich klimatyzatorach stosuje pro-ekologiczne czynniki chłodnicze, co pomaga chronić warstwę ozonową, a cały proces od wytworzenia produktu aż po jego degradację jest przyjazny środowisku naturalnemu.

 


 

 

           RÓŻNORODNOŚĆ MODELI I TYPÓW

Klimatyzatory Pokojowe

                   Art Cool Stylist                                                                ArtCool Stylist Inverter V                        klimatyzatory-pokojowe
                    ArtCool Inverter V                   ArtCool Stylist Inverter V                     Ścienne Inverter

 

   

Klimatyzatory Komercyjne 

                           lg3                                                               lg2                                                                                                                                lg1                
 Kasetonowe    Przypodłogowe  Kanałowe

 

LG_multiV1    
 Multi Split
 
 
     

                                  

 

 

  

Gwarancja

Z dniem 1 stycznia 2012 warunki gwarancji klimatyzatorów LG ulegają zmianie, m.in:

- 5-letni okres gwarancji na części dla urządzeń typu Multi V, pod warunkiem uruchomienia komisyjnego przez LGEPL (licząc od daty uruchomienia)

- 3-letni okres gwarancji na części dla pozostałych urządzeń klimatyzacyjnych (licząc od daty sprzedaży dla klienta ostatecznego)

- każda instalacja sprzętu LG pociąga za sobą odpowiedzialność serwisowania tegoż sprzętu przez firmę instalującą, która w okresie gwarancji będzie ponosić koszt robocizny, natomiast części będą dosyłane bezpłatnie przez LGEPL 

- części będą dostarczane za pośrednictwem bezpośrednich partnerów handlowych LGEPL, 

- pierwszą osobą kontaktową dla klienta w przypadku awarii jest instalator, LGEPL asystuję w naprawach poprzez wparcie techniczne, części oraz osobistym ingerencją w ciężkich awariach

 

KLIKNIJ I POBIERZ WZÓR NOWEJ KARTY GWARANCYJNEJ 

karta gwarancyjna

Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w Klimatyzatorze. 

Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia powstałe w wyniku błędów popełnionych przez instalatora przy montażu Klimatyzatora,

- usterki lub niewłaściwa praca spowodowane błędnym doborem urządzeń (wydajność, warunki pracy, przeznaczenie, itp.),

- uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych jak np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenie pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej itp.,

- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno – eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obsługi, a w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),

- czynności i części wymienione w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia np. konserwacja urządzenia, wymiana filtrów,

- instalacja freonowa i elektryczna pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną,

- urządzenia które nie zostały uruchomione komisyjnie - dla urządzeń serii MULTI V lub uruchomione przez nieautoryzowanego Instalatora - dla pozostałych typów urządzeń,

- roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w Katalogu Produktu lub innym dokumencie o charakterze normatywnym.

Nabywca klimatyzatora jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych Klimatyzatora LG w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej w celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, zgodnych z wykazem umieszczonym w Instrukcji Obsługi.

Przeglądy te są płatne według wyceny wykonawcy przeglądu i muszą być odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych lub wykonaniu ich niewłaściwie użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.

 

                                                            footer-pobierz-katalogPobierz katalog produktów LG