Klimatyzacja

Co daje klimatyzacja?

Dzięki klimatyzacji można stworzyć warunki, w których użytkownik czuje się najlepiej, z odpowiednią temperaturą i wilgotnością. Nowoczesne klimatyzatory wytwarzają czyste, zdrowe i świeże powietrze, usuwając z niego nadmiar wilgoci i zapobiegając pleśni. Wszystko to można osiągnąć bez przeciągów ani hałasu. Krótko mówiąc, klimatyzacja poprawia samopoczucie, zwiększa aktywność i kondycję, co daje wiele korzyści, ponieważ kto czuje się dobrze, ten jest bardziej twórczy i produktywny. A kto z nas nie lubi przebywać w klimatyzowanym sklepie, kawiarni, restauracji lub hotelu, szczególnie latem?

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów obejmują następujące czynności:
 • czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej

 • czyszczenie lameli parownika i skraplacza

 • sprawdzenie szczelności połączeń układu z czynnikiem chłodniczym

 • sprawdzenie szczelności układu-strona ssąca i tłoczna

 • pomiar ciśnień czynnika chłodniczego

 • pomiar sprawności elektrycznej

 • pomiar wydajności chłodniczej

 • sprawdzenie szczelności układu strona ssąca i tłoczna 

 • sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności

 • sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne

 • sprawdzenie działania urządzeń sterujących

 

WYBIERZ MARKĘ URZĄDZENIA

 

W kilku słowach o klimatyzacji

Zasada klimatyzacji zawsze sprowadza się do jednej rzeczy: 
pobrać energię w jednym miejscu i oddać ją w innym
Proces ten wymaga jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz miedzianych rur do połączenia obu urządzeń. Poprzez rury z jednej jednostki do drugiej przepływa czynnik chłodniczy. To właśnie czynnik chłodniczy pobiera energię w jednej jednostce i oddaje ją w drugiej.

Chłodzenie 

1. Jednostka wewnętrzna.

Wentylator wywiewa gorące powietrze na wymiennik ciepła, przez który płynie zimny czynnik chłodniczy. Zimny czynnik chłodniczy pochłania ciepło z powietrza i do pomieszczenia wywiewane jest ochłodzone powietrze. 

2. Miedziane rury.

Czynnik chłodniczy krąży w rurach między jednostkami przenosząc ciepło z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej.

3. Jednostka zewnętrzna.

Poprzez sprężenie czynnik chłodniczy w stanie gazowym zostaje ogrzany i zwiększa się jego punkt wrzenia. W jednostce zewnętrznej ciepło uzyskane w wyniku sprężenia zostaje oddane do powietrza na zewnątrz za pomocą wentylatora, który wywiewa powietrze na wymiennik ciepła.

4. Czynnik chłodniczy.

Ciekły czynnik chłodniczy wraca do jednostki wewnętrznej.

5. Jednostka wewnętrzna.

W jednostce wewnętrznej czynnik chłodniczy jest rozprężany, co umożliwia mu pobranie ciepła z powietrza w pomieszczeniu.

 

Cykl obiegu czynnika chłodniczego

Klimatyzator działa podobnie jak lodówka. Czynnik chłodniczy przepływa przez system, zmieniając swój stan.
"Cykl chłodniczy" składa się z czterech procesów.

Sercem klimatyzatora jest sprężarka, która pompuje czynnik chłodniczy przez system. Przed sprężarką czynnik chłodniczy jest gazem pod niskim ciśnieniem. W sprężarce gaz zostaje poddany wysokiemu ciśnieniu i ogrzany, a następnie przepływa w stronę skraplacza.

2. W skraplaczu sprężony gorący gaz oddaje ciepło do powietrza na zewnątrz i staje się przechłodzoną cieczą pod wysokim ciśnieniem.

3. Sprężona ciecz przechodzi przez zawór rozprężny, który zmniejsza jej ciśnienie, w wyniku czego temperatura spada poniżej temperatury chłodzonego otoczenia. W efekcie powstaje zimny rozprężony czynnik chłodniczy w stanie ciekłym.
 
4. Rozprężony czynnik chłodniczy płynie do parownika, gdzie poprzez parowanie pochłania ciepło z powietrza w pomieszczeniu przechodząc w rozprężony stan gazowy. Gaz płynie z powrotem do sprężarki, gdzie cały cykl zaczyna się od nowa. 
W przypadku pompy ciepla cały cykl może zostać odwrócony.

 

Jak wybrać właściwy klimatyzator? 

Stworzenie właściwej atmosfery to skomplikowany proces. To, jakie urządzenia będą najlepszym rozwiązaniem w danej sytuacji, zależy od wielu czynników. Najlepiej zdać się na opinię firmy instalującej. Poniżej znajdują się wskazówki, które należy mieć na uwadze.

Jaki ma być zakres kontrolowania klimatu w pomieszczeniu?
Czy chodzi tylko o chłodzenie? Czy ma zostać również uwzględniona wentylacja lub grzanie? Od tego zależeć będzie typ systemu. 
Ile pomieszczeń?

Od liczby pomieszczeń zależeć będzie system. W przypadku więcej niż jednego pomieszczenia możliwe jest podłączenie kilku jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.
Jakie jest przeznaczenie pomieszczeń?
Czy jest to sklep? Biuro? Sypialnia lub salon? Każde zastosowanie wymaga innego systemu. Jaka wydajność?
System o zbyt dużej wydajności może być przyczyną przeciągów, wahań temperatury i wysokich rachunków za energię. Przy zbyt niskiej wydajności nie osiągnie się żądanej temperatury. Wybór właściwej wydajności polega przede wszystkim na zleceniu osobie montującej obliczenia zapotrzebowania mocy. Monter uwzględni wpływ różnych czynników na zapotrzebowanie mocy. np. przenikania światła słonecznego, oświetlenia, liczby osób w pomieszczeniu, itp. 

Gdzie umieścić jednostkę zewnętrzną?

Jednostka zewnętrzna powinna zostać umieszczona w odpowiednim miejscu, mającym wytrzymałą podstawę i dostęp umożliwiający czynności konserwacyjne.

Gdzie umieścić jednostkę wewnętrzną?

Wybór modelu uzależniony będzie od możliwości montażowych urządzenia: czy w pomieszczeniu jest sufit podwieszany, czy jest wolne miejsce na ścianie, itp. Położenie urządzenia ma również duże znaczenie. Każdy model ma swój własny wzór rozprowadzania powietrza. Niewłaściwe położenie może powodować przeciągi i hałas.

Jakie są warunki atmosferyczne?

Należy wziąć pod uwagę wytrzymałość jednostki zewnętrznej na warunki atmosferyczne. Od tego zależeć będzie żywotność całej instalacji. 

Oczyszczanie powietrza? 

Cząstki kurzu unoszące się w powietrzu można usunąć dzięki filtrom w jednostkach wewnętrznych. Oferujemy różne filtry w zależności od wymaganego poziomu filtrowania.

 

Systemy VRF i VRV

System ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego umożliwia regulację przepływu tego czynnika w zależności od zapotrzebowania klimatyzowanego obiektu na chłód lub ciepło. Innymi słowy, układ dopasowuje wydajność chłodniczą lub grzewczą do rzeczywistych, wymaganych w danej chwili warunków eksploatacji. Dopasowanie wydajności chłodniczej i grzewczej możliwe jest dzięki zastosowaniu w jednostce zewnętrznej inwertera, który steruje napięciem, prądem i częstotliwością zasilania sprężarki – serca klimatyzatora, przez co umożliwia gładką, liniową zmianę prędkości obrotowej i wydajności tego urządzenia.
W najprostszym przypadku – jedna jednostka zewnętrzna współpracująca z jedną jednostką wewnętrzną – gdy temperatura w pomieszczeniu odbiega od temperatury nastawy, klimatyzator pracuje z maksymalną wydajnością, zapewniając szybkie osiągnięcie komfortowej temperatury. Po osiągnięciu wymaganej temperatury pomieszczenia inwerter precyzyjnie reguluje wydajność w celu utrzymania temperatury blisko nastawy. W rozbudowanych układach, wymagana wydajność i związane z nią parametry techniczne każdej jednostki wewnętrznej są elektronicznie przekazywane do jednostki zewnętrznej, aby zoptymalizować obliczenia obciążenia strefy i wyregulować rzeczywisty przepływ czynnika chłodniczego do wymaganej wydajności dla każdej jednostki wewnętrznej w danej aplikacji. Możliwa jest także jednoczesna praca jednostek wewnętrznych w różnych trybach: grzania lub chłodzenia.
Skutkiem jest zoptymalizowana efektywność cyklu chłodniczego i zwiększona precyzja utrzymania wymaganej temperatury, podnosząca poziom komfortu. Zaawansowana technologia elektroniczna tych systemów, która pozwala na sterowanie wydajnością, przekłada się na znaczne oszczędności energii.
Zaletą tego typu systemów jest ich kompatybilność i modułowość, czyli możliwość podłączenia do jednostki zewnętrznej za pośrednictwem rurowej instalacji freonowej, dowolnej konfiguracji jednostek wewnętrznych

 

 

 

 

klima4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klima5

 

 

klima7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Airwell

 

 

 

 

 

 

 

 

klima1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klima2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klima3