Chłodnictwo

Celem chłodnictwa jest obniżanie i utrzymanie temperatury określonego środowiska poniżej temperatury jego otoczenia. W celu uzyskania niższych temperatur od temperatury otoczenia konieczne jest wytworzenie ośrodka o temperaturze niższej od temperatury wymaganej od środowiska. Stworzenie takiego medium jest zadaniem chłodnictwa. Zajmujemy się montażem układów chłodniczych do zastosowań takich jak wytwornice wody lodowej w układach klimatyzacyjnych, wytwornice wody lodowej w układach chłodzenia procesów technologicznych. Wykonujemy również komory chłodnicze i mroźnicze z urządzeniami chłodniczymi. Obowiązujące standardy Europejskie w łańcuchu chłodniczym celem zapewnienia higieny i dobrej jakości żywności wymuszają na producentach urządzeń chłodniczych najwyższą jakość tychże urządzeń oraz profesjonalnej obsługi serwisowej. 

Aby realizować zamówienia naszych klientów zgodnie z obowiązującymi normami starannie dobieramy producentów gotowych urządzeń podzespołów do realizacji inwestycji.

 

 

 

chlodnictwo_1